Gửi yêu cầu tư vấn
Free
Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Linh

Tư vấn: Chuyên viên tư vấn tài chính

Kinh nghiệm: 4 năm

Vị trí: Sales

Ngày mở tài khoản: 25/02/2018

Hoàng Duy Finsup

Tư vấn: Chuyên viên tư vấn tài chính

Kinh nghiệm: 2 năm

Vị trí: Chuyên viên tư vấn

Ngày mở tài khoản: 25/02/2018

Văn Huệ

Tư vấn: Chuyên viên tư vấn tài chính tại ngân hàng VIB

Kinh nghiệm: 4 năm

Vị trí: Teamleader

Ngày mở tài khoản: 08/01/2019

Vui lòng để lại thông tin

YÊU CẦU NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

YÊU CẦU NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN