• Cam kết về thời gian  “Quý khách sẽ nhận được giải quyết hồ sơ trong thời gian 24h kể từ thời điểm đăng kí sản phẩm”.
  • Cam kết về dịch vụ  “Sẽ có chuyên viên của Gbank theo sát hồ sơ đến khi quý khách hàng nhận được khoản vay , thẻ tín dụng”.
  • Cam kết về bảo mật “Gbank cam kết bảo mật thông tin vay vốn của quý khách hàng khi được yêu cầu”