Gửi yêu cầu tư vấn
Free
Tại sao chọn chúng tôi

Thành tựu nhất định

Nửa đầu năm 2020 thị trường Tài chính có nhiều biến động do ảnh hưởng dịch Covid -19 , các Bank gặp nợ xấu rất nhiều do đó siết chặt khoản vay cấp của khách hàng . Trong bối cảnh khó khăn đó Gbank vẫn thu được kết quả kinh doanh khả quan với khoảng 1000 khách hàng chăm sóc mỗi tháng .

Kết quả hình ảnh cho thành tựu

 

Vui lòng để lại thông tin

YÊU CẦU NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

YÊU CẦU NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN