Gửi yêu cầu tư vấn
Free
Dịch vụ

Một số điểm lưu ý cho khách hàng quan tâm đến sản phẩm Vay mua Nhà, Đất tại ACB

Nổi bật

  • Giải ngân linh hoạt

Giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thanh toán thực tế

  • Cạnh Tranh

Lãi suất cạnh tranh trên dư nợ thực tế( dư nợ giảm dần)

  • Đa dạng 

Phương thức trả vốn và lãi đa dạng, phù hợp theo nhu cầu Khách hàng

Sản phẩm dành cho

Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, Việt Kiều được phép mua nhà/đất tại Việt Nam

Độ tuổi từ 18 trở lên

Lợi ích

Số tiền vay: tùy theo giá trị nhà – đất mua hoặc giá trị tài sản thế chấp

Thời gian vay: tối đa 180 tháng

Ân hạn trả vốn vay: tối đa đến 12 tháng

Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)

Phương thức giải ngân linh hoạt: giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thanh toán thực tế

Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng và

Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều; hoặc

Vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm hoặc trả theo dòng tiền của khách hàng. 

Điều kiện vay

Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay từ các nguồn sau: lương, sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà - đất hoặc xe, góp vốn, cổ tức

Tài sản thế chấp: chính nhà - đất dự định mua; hoặc nhà - đất khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của người thân trong gia đình

Tham khảo thêm : 

Sản phẩm khác

Vui lòng để lại thông tin

YÊU CẦU NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

YÊU CẦU NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN