Vay mua nhà,đất Theo MSB

Đăng ký gói vay này

LÃI SUẤT: 6,99%
VAY TỐI ĐA: 80% TSĐB
THU NHẬP TỐI THIỂU: Chứng minh tài chính linh hoạt
HÌNH THỨC VAY: Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai

Danh mục: