Dịch vụ vay mua nhà/đất

Sản phẩm Lãi suất Vay tối đa Thu nhập tối thiểu Hình thức vay Chi tiết
6,99% 80% TSĐB Chứng minh tài chính linh hoạt Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai Đăng ký ngay Chi tiết
8,1% 70% TSĐB Linh hoạt Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai Đăng ký ngay Chi tiết
9% 80% TSĐB Linh hoạt Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai Đăng ký ngay Chi tiết
8,2% 70% TSĐB Chứng minh tài chính linh hoạt Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai Đăng ký ngay Chi tiết
7,9% 70% TSĐB Chứng minh tài chính linh hoạt Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai Đăng ký ngay Chi tiết

Vay mua nhà,đất Theo MSB

Thu nhập tối thiểu: Chứng minh tài chính linh hoạt

Lãi suất: 6,99%/Năm

Vay tối đa: 80% TSĐB

Hình thức vay Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai

Vay mua nhà,đất theo ViettinBank

Thu nhập tối thiểu: Linh hoạt

Lãi suất: 8,1%/Năm

Vay tối đa: 70% TSĐB

Hình thức vay Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai

Vay mua nhà,đất Theo ACB BANK

Thu nhập tối thiểu: Linh hoạt

Lãi suất: 9%/Năm

Vay tối đa: 80% TSĐB

Hình thức vay Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai

Vay mua nhà,đất Theo Lien Viet Post Bank

Thu nhập tối thiểu: Chứng minh tài chính linh hoạt

Lãi suất: 8,2%/Năm

Vay tối đa: 70% TSĐB

Hình thức vay Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai

Vay mua nhà,đất Theo VIB BANK

Thu nhập tối thiểu: Chứng minh tài chính linh hoạt

Lãi suất: 7,9%/Năm

Vay tối đa: 70% TSĐB

Hình thức vay Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai