Vay tín chấp Standard Charter

Đăng ký gói vay này

LÃI SUẤT: 15 %
VAY TỐI ĐA: 18 lần lương
THU NHẬP TỐI THIỂU: 12Tr
HÌNH THỨC VAY: Vay theo lương

Danh mục: